پالایشگاه آبادان

 

نمایی از بالای شهر آبادان


نمایی از بالای شهر آبادان

 

پالایشگاه آبادان


اروند رود

 


 

باشگاه نفت(انکس)

 


 

 

هتل آبادان


بوارده شمالی

 


 

 

بوارده شمالی

 


 

 

بریم

 


 

 

بوارده شمالی پس از جنگ

 

 


 

 

دانشکده شهید تندگویان

 


 

 

دانشکده شهید تندگویان

 


 

 

بلوار شاپور

 


 

 

دروازه ۱۳ پالایشگاه آبادان

 


 


 

منبع : http://www.karamoozan.com